MaydayMonday

MaydayMonday hjälper grupper och organisationer att utveckla och nå sina gemensamma mål, genom att öka engagemanget och stärka samarbetet. Genom att utgå från den interna potential som redan finns, skapar vi förändringsengagemang och skillnad som syns och består.

Hemsidawww.maydaymonday.com
Facebookwww.facebook.com/maydaymonday
Email: hello@maydaymonday.com